Elektrický skútr

na prodej - přešel jsem na velkou motorku a rychlost skutru mi nevyhovuje.

Aktualizováno: +- 3000 km

moje zkušenosti s elektrickým skútrem takový sumář mých zkušeností.Elektrický skútr znaèky Guewer Classic.

Zakoupeno u firmy 4freetime.cz


Nabíjení provádím po ka¾dém návratu domù. Pro zajímavost se mù¾ete podívat na prùbì¾né náklady.

Skútr jsem koupil bez velkého vybírání, akceptoval jsem skuteènost, ¾e je to èína a mù¾e se spousta vìcí pokazit døíve nebo pozdìji.

Pozitiva:
- poøizovací cena
- opravdu nízké náklady na provoz
- v mìstském provozu jsem stejnì rychlý, jako autem. Obèas, pøi pou¾ití paøí¾ského stylu jízdy, i rychlej¹í. (kdo byl v Paøí¾i, ví, jak se tam jezdí :-) )
- líbí se mi to èím dál víc, u¾ vymý¹lím, zda by se neu¹etøilo na silnìj¹í s del¹ím dojezdem (bohu¾el cenový rozdíl 40 tis je zatím nedostupný fòu)

Negativa
- pøi pøejezdu nerovností, a ¾e jich v Brnì je, rány od poskakující baterky.
- na ulicích Koli¹tì, kp. Píky je 45kmh hodnì omezujících. 55-60kmh by bylo bezpeènìj¹ích.
- ode¹la nabíjeèka, vymìnìna v reklamaci
- ode¹el mìniè z 48V na 12V, vymìnìno v reklamaci do druhého dne u 4freetime.

jaro 2012
Rozborka, proto¾e vypadl konektor zadní svítilny. Vypodlo¾il jsem baterie Miralonem, aby tak netøískaly pøi pøejezdu nerovnosti. Zatim toho miralonu je malo, pri dalsim balancovani baterek prikupime (aktualizace bez hacku).

brezen 2013
Zvazuji prodej skutru. Duvod je jednoduchy - doma bude elektricke kolo a neelektricka kolobezka :). Do prace (coz je hlavni duvod porizeni skutru) budu spise jezdit na kole, at se trochu hybu. Velkou nevyhodou je dojezd, chtel bych  na vylet o delce >30km...a to je nedosazitelne. Asi skutr casem nahradi motorova klasika.
Vyhoda (zatim) skutr muzu nabijet ve sklepe panelaku.